Usposabljanja za digitalno transformacijo

Vavčerji za digitalizacijo so spodbuda za mikro, mala in srednja podjetja z možnostjo sofinanciranja ključnih področij digitalizacije, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. Javni poziv za vavčerje za digitalizacijo je objavil Slovenski podjetniški sklad tukaj. Razpisani so štirje vavčerji na temo digitalnih kompetenc, digitalnega marketinga, digitalne strategije ter kibernetske varnosti. Z vavčerji lahko pridobite do 60% sofinanciranja.

Več o vavčerjih si lahko preberete na uradni strani DIH Slovenija.

icon

Vodenje proizvodnje in zajem podatkov s čitalci QR kode

Več
icon

Planiranje proizvodnje

Več
icon

Merilni protokoli

Več
icon

Inventura z mobilnimi čitalci črtne in QR kode

Več
icon

Vzdrževanje strojev in naprav

Več

Vodenje proizvodnje in zajem podatkov s čitalci QR kode

Digitalizacija procesov

Cilji:
Udeleženci bodo spoznali in osvojili orodja za digitalizacijo procesov proizvodnje z orodji Infosys. Z ustreznimi nastavitvami programa (delovni agregati, delavci, delovne operacije in koledar dela) bodo znali kreirati ustrezne tehnologije, izdelati delovne naloge in zajemati porabo delovnega časa ter materiala. Določitev ustrezne stroškovne cene delavca in delovnega agregata s pokalkulacijo glede na dejansko porabo časa. Osvojili bodo vrednotenje proizvodnje na nivoju delovnega agregata, delavca in delovnega naloga ter se naučili osnovnega planiranja proizvodnje glede na razpoložljive kapacitete delovnih agregatov. Osvojili bodo zajem podatkov na on-line terminalih za vnos dela in se naučili on-line zajema porabe materiala z namenskimi mobilnimi čitalci QR kode.

Vsebina:
- Vnos delavcev, delovnih agregatov, delovnih operacij in povezav med njimi
- Določitev stroškovne ure delavcev
- Določitev stroškovne ure agregatov
- Izdelava osnovnih tehnologij
- Izdelava delovnih nalogov
- Zajem porabe delovnega časa na terminalih v proizvodnji
- Zajem porabe materiala z mobilnimi čitalci QR kode"

Priporočeno za :
Vodstvo podjetja, vodja proizvodnje z zaposlenimi v proizvodnji in vsi ostali zaposleni v nabavi materiala, prodaji proizvodov in kadrovski službi.

Trajanje:
12h|3.000€ brez DDV

Planiranje proizvodnje

Digitalizacija procesov

Cilji:
Določitev ustreznih parametrov za planiranje proizvodnje v orodjih Infosys. Obvladovanje plana dela glede na razpoložljive kapacitete delavcev in delovnih agregatov. Obvladovanje materialnega toka z ustreznimi rezervacijami glede na planirano proizvodnjo oz. glede na prejeta naročila.

Vsebina:
- Vnos kapacitet delavcev
- Vnos kapacitet agregatov
- Signalne zaloge
- Rezervacije materiala glede na prejeta naročila

Priporočeno za :
Vodstvo podjetja, vodstvo financ, vodja proizvodnje z zaposlenimi v proizvodnji in vsi ostali zaposleni v nabavi materiala, prodaji proizvodov in kadrovski službi.

Trajanje:
8h|2.000€ brez DDV

Merilni protokoli

Učinkovita uporaba digitalnih tehnologij

Cilji:
Uporabniki bodo osvojili osnove kreiranje univerzalnih in namenskih merilnih protokolov za uporabo v programskih orodjih Infosys. Znali bodo določiti ključne parametre merilnih protokolov in jih razložiti uporabnikom v proizvodnji. Uporabniki v proizvodnji bodo znali odpreti ustrezen protokol, vnesti potrebne meritve in ukrepati na osnovi rezultatov meritev.

Vsebina:
-Kreiranje namenskega merilnega protokola
-Kreiranje univerzalnega merilnega protokola
-Določitev ključnih parametrov protokola
-Vnos in vrednotenje meritev v proizvodnji

Priporočeno za :
Vodja QS, vodja proizvodnje in vsi zaposleni v proizvodnji.

Trajanje: (v urah)
8h|2.000€ brez DDV

Inventura z mobilnimi čitalci črtne in QR kode

Učinkovita uporaba digitalnih tehnologij

Cilji:
Udeleženci bodo osvojili uporabo mobilnih čitalcev črtne / QR kode za inventuro materiala / blaga / osnovnih sredstev. Znali bodo kreirati novo inventuro, zajemati podatke z mobilnimi napravami in jih pravilno interpretirati.

Vsebina:
-Kreiranje nove inventure
-Zajem podatkov na stacionarnih napravah
-Zajem podatkov na mobilnih napravah
-Vrednotenje inventure

Priporočeno za :
Vodja skladišča in vsi, ki imajo dostop do prejemov in / ali izdaj v skladišču.

Trajanje:
6h|1.500€ brez DDV

Vzdrževanje strojev in naprav

Učinkovita uporaba digitalnih tehnologij

Cilji:
Udeleženci usposabljanja bodo razumeli sistem delovanja programov za vzdrževanje strojev in naprav, znali določiti ključna vzdrževanja, njihove periode in protokole vzdrževanja. Znali bodo kreirati posamezne agregate, njihove skupine in vnesti podatke agregata. Znali bodo kreirati urnike vzdrževanj, evidentirati opravljena vzdrževanja in ukrepati ob zahtevah za interventno vzdrževanje (pošiljanje elektronske pošte, pošiljanje SMS sporočil).

Vsebina:
-Vnos vzdrževanega stroja oz. naprave
-Vnos ključnih podatkov stroja oz. naprave
-Vnos vzdrževalcev in pravil delegiranja opravil
-Vnos interventnih vzdrževalnih del in ukrepanje

Priporočeno za :
Vodstvo podjetja, vodja QS, vodja vzdrževanja, notranji in zunanji vzdrževalci in vsi ostali zaposleni

Trajanje:
10h|2.500€ brez DDV