Infosys PaketSQL

Sklop programov InfoSys Paket SQL predstavlja celovito rešitev za popolno in enostavno vodenje celotnega poslovanja podjetja.


icon

Fakturiranje

Celostna rešitev za prodajo in nabavo s povezavo na finance in materialno poslovanje.

icon

Materialno poslovanje

Evidentiranje materialnih in blagovnih tokov s povezavo na finance, fakturiranje in proizvodnjo.

icon

Proizvodnja

Obračun dela, porabe materiala, agregatov in zunanjih storitev v proizvodni delavnosti.

icon

Storitveni delovni nalogi

Obračun dela, porabe materiala in zunanjih sodelavcev v storitveni dejavnosti.

icon

Plače

Obračun plač, akontacij, dodatnih izplačil ter izplačilo regresa v gospodarskih družbah in javnem sektorju.

icon

Kadrovska evidenca

Na enem mestu zbrane vse potrebne evidence o zaposlenih.

icon

Zajem

Evidenca dospelih faktur za priročen delovodnik prejetih računov.

icon

Glavna knjiga s saldakonti

Finančni povzetek vseh ostalih evidenc v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi.

icon

Osnovna sredstva

Register osnovnih sredstev in drobnega inventarja z letnim popisom.

icon

Potni nalogi

Evidenca kilometrin in dnevnic za zaposlene, tudi z obračunom lokalnih voženj.

icon

Zdravstvo

Vodenje evidenc v skladu s predpisi v zdravstveni dejavnosti.

icon

Maloprodaja

Izdajanje fiskalnih računov in dobavnic s povezavo na blagovno poslovanje in finance.